top of page

Temelín

1) Chladicí věže

2) Reaktorový sál

3) Turbínová hala

4) Vodní hospodářství

5) Sklad vyhořelého paliva

6) Řídicí místnost jednotky

7) Sprinklerové bazény

8) Administrativní kanceláře

9) Úpravna vody

10) Vodní nádrž

11) Technologické workshopy

 

Historie a informace

  • Stavba byla zahájena v roce 1987, závod byl dokončen a uveden do provozu v roce 2002.

  • JE Temelín je největším výrobcem elektřiny v České republice.

  • Celkové náklady na stavbu byly 98 miliard Kč.

  • Jako palivo se používá obohacený uran (oxid uraničitý).

  • Chladicí věž má výšku 154,8 m a průměr základny 130,7 m

bottom of page