top of page

Symbolika

Znak - s původní verzí značky Sokol se můžeme setkat nikoli hned u zrodu Sokolské jednoty v roce 1862, ale narazíme na ni až v sokolském periodiku Věstník, vycházejícím už v posledních dekádách 19. století. Koncept „o“ okolo „S“ je pro značku geniální výbavou více než na sto let.

sokol znak old.png

Vlajka - sokolská vlajka existuje ve dvojím provedení: horizontálním (vodorovném) a vertikálním (svislém). Při vodorovném umístění směřuje modré pole k žerdi, bílé pole je vždy nahoře a červené dole. Při svislém umístění vlajky směřuje modré pole s písmeny loga SOKOL nahoru a při pohledu na objekt (čelním pohledu) je bílé pole vlevo a červené vpravo. V tomto případě se používá vertikální provedení vlajky s písmeny loga SOKOL otočenými o 90°.

sokol vlajka.png

Kroj - Sokol se od jiných spolků liší jednak svou nadčasovou myšlenkou a účelem a také svéráznými spolkovými kroji, vlasteneckým oblečením, které má svůj národní a mravní význam a lze podle něj sokoly bezpečně rozeznat. Je však potřeba zmínit, že sokolský kroj ještě nedělá sokola. Kdo není duchem a činností sokolem, nestane se jím pouhým oblékáním kroje a jeho nošením na veřejnosti.

sokol kroj.jpg

Hesla, která Sokol používal v různých dobách své historie, se již dávno stala součástí obecné češtiny. Autorem většiny z nich byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fugner, kteří tak chtěli jednoduchým způsobem vyjádřit sokolské myšlenky a hodnoty.

bottom of page