top of page
Olympics-logo.png

olympijské hry

Olympijské hry jsou jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí. Her se účastní tisíce sportovců z celého světa. Olympiáda se koná každé čtyři roky, přičemž každé dva roky se střídá olympiáda letní a zimní.

Rozsah letních olympijských her se zvýšil ze 42 soutěží s méně než 250 závodníky ze 14 zemí (1896) na 339 soutěží s 11 420 závodníky z 206 zemí (2021).

Největším olympijským symbolem jsou olympijské kruhy, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa.

bottom of page