top of page
olympie 2.jpg

Historie

Chceš se dozvědět o historii Olympijských her více? Mrkni na video!

Olympijské hry byly původně součástí velkých starořeckých slavností, tzv. Panhelénských her, ty byly tvořeny čtyřmi událostmi - olympijskými, isthmickými, pýthickými a nemejskými hrami, které se v tomto pořadí opakovaly ve čtyřletém cyklu (každý rok jedna hra), celé čtyřleté období se nazývalo olympiáda.

A kdo je to, ten Pan Helén?

Olympijské hry byly ze všech her nejvýznamnější a konaly se na počest nejvyššího z bohů, Dia. 

bottom of page